Notícies de l'empresa

  • Heterogeneïtat dels immunoassaigs i implicacions per a la serovigilància del SARS-CoV-2

    La serovigilància s'ocupa d'estimar la prevalença d'anticossos en una població contra un determinat patogen.Ajuda a mesurar la immunitat d'una població després de la infecció o la vacunació i té una utilitat epidemiològica per mesurar els riscos de transmissió i els nivells d'immunitat de la població.Al cur...
    Llegeix més
  • COVID-19: Com funcionen les vacunes de vectors virals?

    A diferència de moltes altres vacunes que contenen un patogen infecciós o una part d'aquest, les vacunes de vectors virals utilitzen un virus inofensiu per lliurar un fragment de codi genètic a les nostres cèl·lules, cosa que els permet fer la proteïna d'un patogen.Això entrena el nostre sistema immunitari per reaccionar davant futures infeccions.Quan fem un bac...
    Llegeix més